GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH

           
Giải thưởng đạt TOP 100 về sản phẩm
Ưu tú hội nhập WTO 2010
 
Giấy chứng nhận về sản phẩm
Ưu tú hội nhập WTO 2010
     
 
Giải thưởng về đơn vị 
Nhà máy gạch DCB trong TOP 500
Đạt Thương hiệu hàng đầu Việt Nam
 
Giấy chứng nhận về đơn vị 
Nhà máy gạch DCB năm 2010
Đạt TOP 500 Thương hiệu Việt


Các tin khác