TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

     Tầm nhìn: DCB mong muốn trở thành nhà sản xuất vật liệu xây dựng không nung hàng đầu tại khu vực miền Trung.

     Các giá trị của DCB:

   Con người
: Luôn coi trọng và khuyến khích tư duy đột phá.
   Sản phẩm, dịch vụ
: Khách hàng là trung tâm
   Sự cải tiến: Cải tiến để thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

     Sứ mệnh: 
 
   DCB cung cấp cho khách hàng những những sản phẩm đạt chất lượng, đa dạng về mẫu mã, sự hài lòng trong dịch vụ, sản phẩm thân thiện với môi trường

 

Các tin khác