Ziczac

  • Mô tả

1) KT: 225x112,5x60(mm)
2) Mác bêtông 200 Rn>200 kg/cm2
3) Trọng lượng viên gạch:3(kg)
4) Định mức sử dụng cho 1 m2 nền: 39,5 (viên)
5) Kiểu Zíc zắc có 4 màu : Màu Ghi, Màu Đỏ, Màu Vàng, Màu Xanh.

Sáng tạo khuôn viên cùng gạch Zíc Zắc nhiều màu.