Báo giá sản phẩm


           NHÀ MÁY GẠCH BÊ TÔNG DCB  
                    Đường số 9 - Khu Công Nghiệp Hòa Khánh - TP Đà Nẵng  
                     Điện thoại: 0236.2214087 - DĐ: 0935.665.768  
                 Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2018
           THÔNG BÁO GIÁ GẠCH - DCB  
                         (Ban hành kèm theo quyết định số 09 QĐ - DCB - KH ngày 01/ 01/2018)  
                    KÍNH GỬI: Quý Khách Hàng  
                  Nhà máy gạch bê tông DCB xin trân trọng thông báo giá gạch bê tông Block DCB như sau:
               
STT Tên sản phẩm Ký hiệu Quy cách (mm) Định mức
(viên/m2)
Giá tại nhà máy
 (Đồng/m2)
VC+BX    Giá đến C.trình tại TP Đà Nẵng.
I                         Gạch lát Darrazzo - DCB  
1  Darrazzo (màu đen) DD 30 - ... 300x300x30 11 72.000 8.000 80.000
2  Darrazzo (màu đỏ - vàng) DD 30 - ... 300x300x30 11 84.000 8.000 92.000
3  Darrazzo (màu xanh -TQ) DD 30 - ... 300x300x30 11 100.000 8.000 108.000
4  Darrazzo (màu xanh -  Đức) DD 30 - ... 300x300x30 11 113.000 8.000 121.000
5  Darrazzo (màu đen) DD 40 - ... 400x400x30 6,25 77.000 8.500 85.500
6  Darrazzo (màu đỏ - vàng) DD 40 - ... 400x400x30 6,25 88.000 8.500 96.500
II           Gạch tự chèn bê tông block - DCB       
 1 Zíc zắc - sân khấu màu ghi   ZZG, SKG  225x112,5x60  39,5  94.800 13.500  108.300 
Zíc zắc - sân khấu màu vàng, đỏ   ZZV, Đ..  39,5  106.600  13.500  120.100 
Zíc zắc - sân khấu màu xanh  ZZX,SKX  225x136/89x60   39,5  130.000  13.500  143.500 
4 Chữ nhật màu ghi CNG 200x100x60 50 100.000 13.500  113.500
5 Chữ nhật màu vàng, đỏ CNV,Đ " 50 110.000 13.500  123.500
6 Chữ I màu ghi CIG 197x141x60 36 100.000 13.000 113.000
7 Chữ I màu vàng, đỏ CIV,Đ " 36 110.000 13.000 123.000
8 Chữ I màu xanh CIX " 36 135.000 13.000 148.000
9  Hoa thị màu ghi HTG  95x82,5x60   41 106.600   13.500 120.100 
 10   Hoa thị màu vàng, đỏ HTV,đ   "  41 115.000   13.500  128.500 
 11   Hoa thị màu xanh  HTX  "  41 140.000   13.500  153.500 
 12  Trồng cỏ ghi  TCG  385x125x80  20,5  133.250  13.500 146.750