Bảo Tàng Mỹ Thuật - Đà Nẵng


   
Công trường thi công Bảo Tàng.   Một số bức tường xây bê tông R190 đã xong.
 
Bãi tập kết gạch sát công trình thuận tiện cho việc thi công.   Hình ảnh thi công Bảo Tàng Lê Duẫn - Đà Nẵng.
 
Mặt tiền công trình đi vào hoàn thiện.   Trát các bức tường bên trong.
 
Khu vực thang máy.   Với gạch DCB các bức tường trở nên vững chắc.
 
Công trình đi vào hoàn thiện những bước cuối.   Gạch lót nền được sử dụng là DDV và DDĐe 3211.
 
Tổng thể công trình .   Công trình tạo điểm nhấn kiến trúc trên trục đường Lê Duẫn.