Một số tuyến đường và công trình lát gạch DCB tại Đà Nẵng.


 
Những năm 2010 hầu hết các công trình lát gạch tự chèn
trên thành phố đều mang tên DCB.
  Toà nhà Indochina lát gạch DCB.
 
DCB cũng là gạch vĩa hè được lựa chọn cho Đường
Nguyễn Văn Linh.
  Trục Đường Điện Biên Phủ.
 
Gạch lát Darrazzo dưới chân Cầu Rồng - Đà Nẵng.    Cá Chép Hóa Rồng địa điểm thu hút du lịch Đà Nẵng.