Trung Tâm Hướng Nghiệp Từ Thiện Hội Chữ Thập Đỏ - Đà Nẵng


 
Mặt Trước Trung Tâm.   Bao quanh trung tâm đều là gạch zíc zắc DCB.
 
Cận cảnh gạch Zíc Zắc DCB.   Ảnh sau trung tâm hướng nghiệp từ thiện hội chữ thập đỏ.