Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm


    
Khung cảnh sân giữa của Trường gạch lát DCB rất nỗi bật   Toàn cảnh trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
 
Sân trước trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ   Lối đi vào thư viện nổi bật khi lót gạch Darrazzo kết hợp màu Xanh và Đỏ