Trường Mầm Non Cẩm Tú - 21 Nguyễn Huy Lượng - TP Đà Nẵng.


 
Trường Cẩm Tú sử dụng gạch xây và lát DCB.   Sân trường nỗi bật với sự kết hợp giữa đen và đỏ của gạch lát.
 
Một góc sân trường .   Toàn bộ sân trường sử dụng gạch Đe 3134 và Đ 3211.